Demo Darmowa wersja próbna Poproś o wycenę Kontakt

IoT (Internet of Things)

Wzrost liczby wdrożeń oraz rozwój urządzeń i rozwiązań związanych z technologią Internetu Rzeczy (Internet of Things) powoduje również wzrost zagrożenia związanego z ich bezpieczeństwem. Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa urządzeń IoT związane jest z dużą ilością wdrożeń (od setek do milionów urządzeń na całym świecie), biorąc pod uwagę zarówno same urządzenia jak i platformy z nimi związane.
Jednym z wyzwań dotyczących urządzeń IoT jest nieaktualizowane na bieżąco oprogramowanie, przez co stają się bardziej podatne na wycieki danych.

Platformy IoT i oprogramowanie związane z wdrożeniami IoT są zwykle tworzone z wykorzystaniem komponentów, używanych w innych rozwiązaniach niezwiązanych bezpośrednio z IoT. W Holm Security od samego początku pracowaliśmy nad rozwiązaniami w naszym Security Center, które spełniają wymagania, jakie IoT stawia narzędziu do zarządzania podatnościami.

Bezpieczeństwo IoT

Security Center pozwala w łatwy sposób zarządzać wszystkimi zasobami IoT, poprzez tworzenie elastycznej struktury za pomocą dynamicznych i statycznych tagów oraz wydajnemu filtrowaniu wyszukiwania podatności i ocenie ryzyka. Podatności są identyfikowane za pomocą codziennie aktualizowanych sygnatur, tak aby uwzględnić najnowsze podatności, na które może być narażony system.

MQTT jest bardzo popularnym i dobrze zoptymalizowanym protokołem służącym do tworzenia implementacji IoT dla urządzeń mobilnych i systemów wbudowanych. AMQP jest bardziej zaawansowanym wariantem oferującym bardziej zaawansowane funkcje w porównaniu do MQTT. Obie implementacje są oparte o wspólne protokoły. Pozostałe to websockety, rtc i http(s) korzystające z REST API. Security Center oferuje pokrycie dla wielu warstw implementacji sotware’owej które są typowe dla platform IoT i systemów służących do ich deploymentu.

Aplikacje

Oto kilka przykładów oprogramowania IoT, wspieranych przez Security Center.

Serwery Aplikacji
 • Nginx
 • Apache HTTP Server
 • RabbitMQ
 • Apache ActiveMQ
 • IBM Websphere MQ
Oprogramowanie bazy danych
 • MySQL
 • MariaDB
 • PostgreSQL
Języki programowania
 • PHP
 • NodeJS
 • Python
Systemy operacyjne
 • Linux (Debian, Redhat, Fedora)
 • Windows
Oprogramowanie kontenerowe
 • Docker
 • Kubernetes


Nasze rozwiązanie

W ten sposób pomagamy Twojej organizacji sprostać wyzwaniom związanym z IoT.

Wyzwanie:
Rozwiązanie:
Opis:
Naprawa podatności w urządzeniach IoT
Vulnerability Manager
Uzyskanie informacji niezbędnych do usunięcia podatności w sieciach, systemach jak i aplikacjach internetowych.
Systematyczna ocena poziomu bezpieczeństwa urządzeń IoT
Security Center
Security Center oferuje pokrycie dla wielu warstw implementacji sotware’owej typowych dla platform iot i systemów służących do ich deploymentu.
Zarządzanie wszystkimi assetami IoT
Asset Management
Tworzenie elastycznej struktury przy wykorzystaniu tagów dynamicznych i statycznych.