Demo Darmowa wersja próbna Poproś o wycenę Kontakt

NIS

Pomożemy Ci w zapewnieniu zgodności z NIS – nowym prawem związanym z bezpieczeństwem informacji

Europejska dyrektywa NIS (Network and Information Security) kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo sieci komputerowych, a także systemów informatycznych szczególnie, dla firm świadczących kluczowe usługi w tym również usługi cyfrowe. NIS dla wielu organizacji dostarczających kluczowe usługi (takie jak np. energia elektryczna, czy opieka medyczna) oznacza wzmożoną i systematyczną pracę nad bezpieczeństwem informacji – a także wymóg przedstawienia raportów z przeprowadzonych prac. Głównym celem przyświecającym wdrożeniu dyrektywy było nie tylko zminimalizowanie ataków politycznych, ale także rosnące ryzyko szpiegostwa przemysłowego i sabotażu, które mogłoby nieść za sobą ogromne szkody ekonomiczne.


Sektory, których dotyczy regulacja

  • Dostawcy energii, wliczając dostawców energii elektrycznej, ropy i gazu
  • Transport, wliczając transport powietrzny, wodny, drogowy a także kolejowy
  • Banki
  • Instytucje finansowe
  • Sektor opieki zdrowotnej, wliczając szpitale i prywatne kliniki
  • Dostawców i dystrybutorów wody pitnej
  • Dostawców infrastruktury cyfrowej


Efektywne funkcjonalności

Holm Security VMP zawiera wiele funkcjonalności, które pomogą Ci zwiększyć poziom bezpieczeństwa informacji oraz zapewnić zgodność z NIS..

Nasze rozwiązania

W taki sposób pomożemy Ci poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez NIS.

Wyzwanie:
Rozwiązanie:
Opis:
Systematyczna, bazująca na ryzyku analiza bezpieczeństwa
Ocena poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
Nasze narzędzia wykrywają podatności w sieciach komputerowych i aplikacjach internetowych
Sankcje administracyjne
Ocena poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
Nasze narzędzia wykrywają podatności w sieciach komputerowych i aplikacjach internetowych które przetwarzają, lub są powiązane z danymi osobowymi
Raportowanie incydentów
Raporty
Wykrywanie podatności oraz generowanie dokumentacji w postaci raportów
Możliwość udowodnienia zgodności z dyrektywą
Raporty
Generowanie raportów i dostęp do danych